Ilves Ringette täytti jälleen kaikki Sinettiseurakriteerit ja on edelleen oikeutettu käyttämään 2007 hankittua Sinettiseuran laatumerkkiä.

Sinettiseurakriteerit

Sinettiseurakriteerit perustuvat lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin.

Laatutekijät pohjautuvat suuren asiantuntijajoukon tekemiin lasten ja nuorten urheilun selvityksiin. Selvitysten tavoitteena on ollut kuvata hyväksi urheilijaksi kasvun mahdollistavia tekijöitä. Selvitysten taustayhteisöinä ovat olleet Valo (Nuori Suomi), Olympiakomitea sekä Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskus (KIHU) yhteistyössä lajiliittojen asiantuntijoiden kanssa. Näiden selvitysten lisäksi Sinettikriteerien laadinnassa on otettu huomioon harrasteurheilun näkökulma sekä seuraorganisaationa.

Sinettikriteerit tarkastelevat seuraavia osa-alueita

• Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa
- organisointi ja toimintaperiaatteet
- osaamisen kehittäminen
- viestintä
• Innostuksesta intohimoon – harrastajien ja seuratoimijoiden innostuneisuus
- miten tyytyväisiä lapset, nuoret ja aikuiset ovat toimintaan
- millainen ilmapiiri ja yhteishenki seurassa on
- miten toimintaan pääsee osalliseksi
• Monipuolisuus, lajitaidot ja harjoittelu
• Urheilulliset elämäntavat
 Kilpailemisen ja harrastamisen periaatteet